Home

Hallo, ik ben Patrick Bos, astrofysicus en eScience research engineer.

Ik werk aan het Netherlands eScience Center in Amsterdam. Daar ontwikkel ik samen met wetenschappers methoden om hun onderzoek een stapje verder te brengen. Dat doen we door de nieuwste technieken uit de dataverwerking en computertechnologie toe te passen.

Mijn eerste projecten waren in de digital humanities over media, politiek en kunst. We gebruikten daarbij text mining en linked data. Momenteel werk ik met deeltjesfysici. Zij rekenen aan modellen van de allerkleinste deeltjes. De modellen moeten worden vergeleken met de uitkomsten van experimenten. Omdat de modellen erg ingewikkeld zijn en er veel data uit de experimenten komt duren die berekeningen erg lang. Aan mij de taak dit sneller te maken. Op mijn Netherlands eScience Center pagina leest u meer over mijn projecten.

Naast mijn werk ben ik wel eens bezig met de grote schaal structuren van het heelal en de kosmologie. Ik onderzoek op dit moment de interactie van het kosmische web – het patroon van filamenten en wanden die gigantische lege regio’s (kosmische holtes) omhullen, en dat het gehele universum opvult als een soort schuim – met de zwaarste objecten in het universum, clusters van sterrenstelsels, die zich op de knooppunten van filamenten en wanden bevinden. Daarnaast probeer ik enig licht te werpen op de aard van donkere energie – een van de grootste mysteries in de natuurkunde op dit moment – bijvoorbeeld door de vorm van kosmische holtes in het web te bepalen.

Om deze onderwerpen beter te begrijpen werk ik aan Bayesiaanse modellen om waarnemingen en fysische modellen bij elkaar te brengen. Hiermee kunnen we voorspellen waar zich bijvoorbeeld donkere materie bevindt.