🇺🇸

Note: all this is pretty old, I wrote it 5 years ago or so. I still do freelance work next to my main job as a Technology Lead at the Netherlands eScience Center. Consider the story below the beginning of my autobiography ;)

Hi, I’m Patrick Bos, freelance data scientist, consultant and eScience research engineer with a background in astrophysics.

I work at the Netherlands eScience Center in Amsterdam. Together with scientists, I develop methods to bring the scientists’ research one step further. We apply the newest techniques from data processing and computer technology to reach this goal.

I work on digital humanities projects about media, politics, art and language. I’ve applied many techniques, including text mining, linked data, point cloud analysis, as well as machine learning and natural language processing. I also work with particle physicists. They do calculations of models of the smallest particles. These models have to be compared to data from experiments. Because the models are highly complex and a lot of data comes from the experiments the calculations take a long time to complete. It is my task to speed this up. You can read more about my projects at my Netherlands eScience Center page.

As a freelancer with my company Bos Data Science, I take on similar projects, to build and apply tools and methods for advanced data analysis or to optimize existing numerical/scientific computing software. Please, do not hesitate to contact me if you want to know what I can do for you.

My scientific hobby is studying the large scale structures of the universe and cosmology. Specifically, I study the interplay of the cosmic web – the intricate pattern of filaments and sheets that surround huge empty regions (voids), and which fills the entire universe like a foam – with the heaviest objects in the universe, galaxy clusters, that reside at the knots connecting filaments and sheets. I’m also working on ways to shed more light on the nature of dark energy – one of the greatest mysteries in physics at the moment – e.g. by probing the shapes of voids.

To gain a better understanding of the Universe, I build Bayesian models to bring together astronomical observations and physical models. Among other things, these allow us to predict where dark matter is hiding out.

Patricks portret

🇳🇱

Hallo, ik ben Patrick Bos, freelance data scientist, adviseur en eScience research engineer met een achtergrond in de astrofysica.

Ik werk aan het Netherlands eScience Center in Amsterdam. Daar ontwikkel ik samen met wetenschappers methoden om hun onderzoek een stapje verder te brengen. Dat doen we door de nieuwste technieken uit de dataverwerking en computertechnologie toe te passen.

Ik werk in digital humanities projecten over media, politiek, kunst en taal. Ik heb daarbij vele technieken gebruikt, zoals text mining, linked data, 3D puntenwolken, machine learning en natural language processing. Ik werk ook met deeltjesfysici. Zij rekenen aan modellen van de allerkleinste deeltjes. De modellen moeten worden vergeleken met de uitkomsten van experimenten. Omdat de modellen erg ingewikkeld zijn en er veel data uit de experimenten komt duren die berekeningen erg lang. Aan mij de taak dit sneller te maken. Op mijn Netherlands eScience Center pagina leest u meer over mijn projecten.

Als freelancer bij mijn bedrijf **Bos Data Science doe ik gelijksoortige projecten, waarin ik software en methodes ontwikkel en toepas voor geavanceerde data analyse of om bestaande numerieke/wetenschappelijke software te optimaliseren en versnellen. Aarzel niet om contact met me op te nemen als u wilt weten wat ik voor u kan doen.

Naast mijn werk ben ik wel eens bezig met de grote schaal structuren van het heelal en de kosmologie. Ik onderzoek op dit moment de interactie van het kosmische web – het patroon van filamenten en wanden die gigantische lege regio’s (kosmische holtes) omhullen, en dat het gehele universum opvult als een soort schuim – met de zwaarste objecten in het universum, clusters van sterrenstelsels, die zich op de knooppunten van filamenten en wanden bevinden. Daarnaast probeer ik enig licht te werpen op de aard van donkere energie – een van de grootste mysteries in de natuurkunde op dit moment – bijvoorbeeld door de vorm van kosmische holtes in het web te bepalen.

Om deze onderwerpen beter te begrijpen werk ik aan Bayesiaanse modellen om waarnemingen en fysische modellen bij elkaar te brengen. Hiermee kunnen we voorspellen waar zich bijvoorbeeld donkere materie bevindt.

CV

🇺🇸

My curriculum vitae: Download PDF CV. Also, have a look at my LinkedIn profile.

Please, contact me if you are interested in further details.

🇳🇱

M’n curriculum vitae (in het Engels): Download PDF CV. Neem ook eens een kijkje op m’n LinkedIn profiel.

Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

Publications

🇺🇸

To browse a list of my publications, you could look me up on arXiv, Google Scholar or dblp, or do an author query on ADS. Based on my study of dark energy and cosmic voids an article in New Scientist was written.

My dissertation can be downloaded from the RUG website; for a good summary about my dissertation, see this interview. I put the LaTeX template I used for my dissertation on GitHub.

Below you’ll find some of the stuff I’ve produced in my undergraduate years. Click on the images to find out more.

🇳🇱

Op arXiv, Google Scholar of dblp kunt u m’n publicatielijsten vinden, of via een “author query” op ADS. Naar aanleiding van m’n onderzoek naar donkere energie en holtes in het kosmische web is er ook een artikeltje in New Scientist geweest.

Mijn proefschrift is van de RUG website te downloaden; lees dit interview voor een goede samenvatting van m’n proefschrift. Het LaTeX template dat ik voor het proefschrift gebruikt heb staat op GitHub.

Hieronder daarnaast een selectie van stukjes die ik in m’n studietijd geproduceerd heb. Klik op de plaatjes om meer te lezen.


MSc astronomy thesis cover BSc astronomy thesis cover BA philosophy thesis cover